GHID PENTRU STUDIEREA GÂNDIRII INIMII LUI

 

RUDOLF STEINER

 

 

 

 

 

 

 

Traducere după:  A STUDY GUIDE

FOR RUDOLF STEINER’S HEART THINKING

 

Download
GHID PENTRU STUDIEREA GÂNDIRII INIMII LUI RUDOLF STEINER
Romanian Study guide to heart thinking g
Adobe Acrobat Document 2.4 MB

 

Rudolf Steiner despre gândirea-inimii

 

Stilul, desigur, necesită o continuitate a gândirii. Oricine işi propune să scrie un eseu, şi să-l scrie cu stil, trebuie să aibă deja ultima propoziţie inclusă în prima. De fapt, ar trebui să acorde mai multă atenţie ultimei propoziţii decât primei. Iar în timp ce scrie a doua propoziţie, ar trebui s-o aibă in minte pe penultima. Doar atunci când ajunge la mijlocul eseului poate să-şi permită să se concentreze asupra unei singure propoziţii. Iar dacă autorul are cu adevărat talent pentru proză, el va avea înaintea sa întreg eseul chiar în timp ce-l scrie.”

 

“Gândiţi-vă la multiplele subiecte care sunt cu adevărat teme fundamentale , şi la cum a fost necesar să ne construim întreaga structură de gânduri mereu şi mereu pornind de la structura de bază: corp fizic, corp eteric, corp astral şi Eu... Căci aceasta este şi rămane un fir solid pe care să ne înşirăm gândurile: aceste patru mădulare ale fiinţei umane şi modul în care interacţionează; iar apoi, pe o treaptă mai înaltă, transformarea celor trei mădulare inferioare: al treilea în al cincilea, al doilea în al şaselea şi primul în cel de-al şaptelea mădular al fiinţei umane...Aşa schiţezi planul sau baza sistemului tău de gânduri, aşa cum odinioară zeii au alcătuit planul înţelepciunii lumii. ”

 

 

 

“Pentru cei care caută o şi mai strictă şcolire , cărţile mele “Adevăr şi Cunoaştere” şi

“ Filozofia Libertăţii” sunt în mod special potrivite. Aceste două cărţi nu sunt scrise ca oricare alta;  nici o propoziţie nu poate fi aşezată decât acolo unde este. Fiecare din aceste cărţi reprezintă nu doar o colecţie de gânduri, ci un organism-gând. Un gând nu este adăugat altuia, ci fiecare creşte organic din precedentul, aşa cum creşterea are loc într-un organism. Gândurile trebuie în mod necesar să se dezvolte într-o manieră similară şi în cititor.  În acest fel cititorul îşi transformă propria gândire într-una care se creează pe ea însăşi. Fără acest tip de gândire, nivelurile superioare ale Rozicrucianismului nu pot fi atinse. Desigur, şi un studiu al literaturii spiritual-ştiintifice de bază va şcoli gândirea; o educaţie mai energică nu este absolut necesară pentru a absolvi primul nivel al unei instruiri Rosicruciene. ”

 

 

Ghid Pentru Studierea GÂNDIRII Inimii Lui Rudolf Steiner

 

ISBN-13: 978-1534807105

 Copyright ©Mark Riccio 2016

www.organicthinking.org

 Traducere : Mihaela Smoleanu

 Email: mihasm2005@yahoo.com

 

CUPRINS  

Premergător studiului………….… 1

 

Introducere…………………….… 8

 

Modelele……………………….… 9

 

Cum lucrăm cu textele……….…..11

 

Bucuria textelor…………………. 33

 

Alte exerciţii……………………. .39

 

Apendice……………………........43